Aktualności

ś.p. Krzysztof Radwan (gr. 4-2)

Szanowne Panie, szanowni Panowie!

 

z głębokim żalem informujemy, iż w dniu 14 maja 2024 roku odszedł Krzysztof Radwan, długoletni Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego

Krzysztof Radwan pełnił funkcję dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie od 1989 do 2020 roku. Przez te lata jego główne obszary działalności ukierunkowane były na rozwój przestrzenny, infrastrukturalny i programowy Muzeum. On w latach 1992-1996 doprowadził do kompleksowej restauracji, połączonej z pracami naukowo-badawczymi, samolotów z czasów pionierskich lotnictwa i Wielkiej Wojny. Kolejnymi wielkimi realizacjami było otwarcie tzw. "Małego hangaru" z ekspozycją wspomnianych samolotów, wystaw stałych - m.in. 140 silników lotniczych (jednej z największych kolekcji na świecie) oraz ekspozycji „Swego nie znacie…” prezentującej relikty 13 wyjątkowych statków powietrznych zarówno z okresu pionierskiego dziejów lotnictwa, jak i okresu powojennego.

Krzysztof Radwan doprowadził do rewitalizacji terenu powojskowego Muzeum i budowy Gmachu Głównego - jednego z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w kraju. Jemu też zawdzięczamy Małopolskie Pikniki Lotnicze.

Krzysztof odszedł po długiej i ciężkiej chorobie, pozostawiając po sobie dobre wspomnienia.

Informacje o dacie i miejscu pogrzebu pojawią się na stronie internetowej MLP.

 

Z poważaniem,

Paweł Ruchała

 

UWAGA ! Zebranie ogólne planowane 8.05 NIE ODBĘDZIE SIĘ !

UWAGA !!!

Zebranie ogólne

Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa,
planowane na dzień 8 maja 2024 r. o godz. 16:00
w Klubie „Awiator" 1. BLTr.

NIE ODBĘDZIE SIĘ !!!

Powodem jest brak załogi obsługującej w związku z generalnym remontem w Klubie Stołówki Wojskowej.

Wstępnie proponujemy zwołanie Zebrania ogólnego na 07 czerwca 2024 r. o czym powiadomimy wszystkich członków WKSL.

 

Warszawa. 06 maja 2024 r.

ZARZĄD WKSL

Zmarł Dominik Orczykowski Kapelan Lotników Polskich

Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dominik Orczykowski OFMCap, od dziesiątków lat uważany za kapelana lotników polskich.
Na ten tytuł zasłużył sobie swoim zaangażowaniem na rzecz lotnictwa, a w szczególności szybownictwa. Rozpoczęło się ono wraz z pierwszym pasażerskim lotem, który wykonał w Krośnie w 1961 roku. Od tego dnia, poświęcał swoje siły na rzecz duszpasterstwa środowisk lotniczych. Dzięki kontaktom z pilotami spędził w powietrzu kilkadziesiąt godzin. Niestety z uwagi na wadę wzroku, nigdy nie mógł sam zostać pilotem, ale jako pomocnik i duszpasterz uczestniczył w wielu zawodach szybowcowych w Polsce i za granicą. Był członkiem wielu aeroklubów oraz Przyjacielem Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Dominik Orczykowski urodził się 29.06.1927 r. w Drohobyczu, w województwie lwowskim. W 1945 r. wstąpił do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Po ukończeniu nauki w Liceum Księży Misjonarzy w Krakowie zdał maturę i podjął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium kapucyńskim. W roku 1954 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jopa i rozpoczął swoją długą posługę duszpasterską.
Od dziecka związany był z harcerstwem i od 1957 r. jako zakonnik organizował liczne obozy i pielgrzymki harcerskie oraz zajmował się opieką duszpasterską nad harcerzami. Uczestniczył w walnych zjazdach ZHR, a także brał udział w uchwaleniu Statutu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Za swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju harcerstwa w Polsce otrzymał liczne odznaczenia – m.in. Znak Puszczańskiego Uznania, Krzyż Honorowy ZHR „Semper Fidelis”, czy Złoty Medal Harcerskiej Wdzięczności im. Andrzeja Małkowskiego.
Począwszy od roku 1979, organizował corocznie 10 grudnia Msze św. dla lotników w Domku Loretańskim znajdującym się przy kapucyńskim kościele pw. Zwiastowania NMP w Krakowie. Cieszył się wielkim uznaniem w środowisku lotniczym, o czym świadczą licznie przyznawane mu nagrody i tytuły: Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego, Błękitne Skrzydła, Medal 50-lecia Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego, Honorowe Wyróżnienie im. Dedala Aeroklubu Polskiego.
Za swoja działalność został odznaczony: Krzyże Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Złotym Krzyże Zasługi, Medalem „Dziękujemy za wolność”.
Przede wszystkim był jednak człowiekiem niezwykłym, a jego niezwykłość przejawiała się każdego dnia w drobnych gestach, pełnym pokory, wiary i życzliwości.
Ojcze Dominiku - twoje odejście to nieodżałowana strata dla całego środowiska lotniczego. Będziemy Cię nosić w swych sercach i pamięci na zawsze.

Glassówka

Szanowne Panie, szanowni Panowie,

W imieniu Pana Doktora Andrzeja Glassa serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej na Politechnice Warszawskiej.

Odbędzie się ono w sobotę 16 marca 2024 r. o godz. 11.00, w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24.

Temat: TS-8 Bies - historia i użytkowanie ocalałych egzemplarzy

Spotkanie poprowadzi Michał Lalik - pilot, inżynier lotniczy i właściciel jednego z zachowanych egzemplarzy Biesa

Przypominamy: aby ułatwić dojazd uczestnikom spoza Warszawy, zmieniliśmy godzinę spotkania na 11:00

Pozdrawiam,

Paweł Ruchała

Zmarł kpt. Zygmunt Krasoń

 

con18184.jpg (1605×2354)

 

Z przykrością informujemy, że w dniu 10 listopada 2023 roku odszedł Ś.P. Kpt. Zygmunt Krasoń. Pożegnanie odbędzie się 15 listopada 2023 roku o godz. 12.00 w Sali Pożegnań ZCK na Cmentarzu Północnym w Wólce Węglowej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 17 listopada 2023 roku o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafii NMP Królowej Polski w Lubieniu k. Piotrowa Trybunalskiego. Pan Zygmunt w PLL LOT pracował w latach 1950 – 1989, początkowo jako Dyżurny Ruchu Lotniczego, a następnie jako pilot na IŁ-62. Przez kilka lat pełnił funkcje Zastępcy Kierownika Załóg Lotniczych oraz Kierownika Oddziału Personelu Lotniczego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1972), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PRL (1977), Srebrną Odznaką „Zasłużony dla PLL LOT” (1975) oraz Medalem Czterdziestolecia (1986). Zapamiętamy go jako człowieka, który zawsze cieszył się wysokim autorytetem wśród kolegów i koleżanek.

Info od Gery