Aktualności

Uroczysta zmiana posterunku honorowego

Dziesiątego stycznia punktualnie o godzinie 12:00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta zmiana posterunku honorowego.

Posterunek obsadza 1. Baza Lotnictwa Transportowego. Ta zaprzyjaźniona i uczynna nam wielce jednostka zaprasza członków Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa do udziału w tej uroczystości. Pod zaproszeniem podpisał się d-ca płk pil. Dariusz Tatarowski.