Aktualności

NIE ŻYJE PŁK JERZY MACHURA, WYCHOWAWCA WIELU AKADEMICKICH POKOLEŃ

W dniu 20 lutego b.r. zmarł, w wieku 89 lat, płk prof. dr hab. naw. Jerzy Machura.

Zmarły w czasie swej 42 letniej służby wojskowej pracował głównie jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy. Zajmował kolejne stanowiska od asystenta do komendanta Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej ówczesnej Akademii Sztabu Generalnego, później Akademii Obrony Narodowej.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godz. 11.00 27 lutego b.r. w Katerze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, a następnie na cmentarzu w m. Radość k. Warszawy.

 

 

                                                  Cześć Jego pamięci.

Zarząd WKSL deleguje swój sztandar i poczet sztandarowy.