Aktualności

Komunikat Zarządu 5.02.2018

1. Przypominamy, że 6.marca o godz. 16:00 w Aviatorze planowane jest Walne Zebrania Członków WKSL na którym przedstawione będzie sprawozdanie z działalności za upływającą kadencję, plan pracy na 2018 r i odbędą się wybory nowego zarządu Klubu na nową kadencję. Prosimy o obecność. wszystkich członków Klubu.

2. Spotkanie "Jajeczkowe" planowane jest w dniu  10.04.2018r godz. 16:00 w Aviatorze.
Jednak uprzedzamy, że z powodów od nas niezależnych mogą nastąpić jego zmiany. Prosimy o sprawdzanie ew komunikatów w kwietniu. Sładka tradycyjnie po 50 zł /os. Zbiórka już na zebraniu w dn 6.02..

 

Pozdrawiam
L.Karst

 

STATUT WARSZAWSKIEGO KLUBU SENIORÓW LOTNICTWA

2017-11-03