Aktualności

Radzymin. Medal i tablica patrona szkoły

Uroczystości  w Radzyminie  5.05.2021.
W dn 5.maja 2021 r odbyła się w kościele w Radzyminie uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej dla ppłk Mariana Pisarka patrona szkoły podstawowej nr 1. Tablicą umieszczona została w Kruchcie kościoła staraniem dyrekcji szkoły. Jednocześnie podczas tego wydarzenia szkoła została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej. Z wnioskiem o przyznanie tego medalu wystąpił WKSL w uznaniu zasług  szkoły dla działalności w upamiętnianiu zdarzeń i ludzi związanych z walką o niepodległość Polski w 1920, 1939 1944r. jak też podczas okupacji oraz prowadzenia patriotycznego wychowania młodzieży, utrzymywaniu kontaktów z Polakami na Kresach, pamięci o Katyniu i podobnych tematach.
W uznaniu tych znaczących zasług szkoły, medal ten został wręczony osobiście przez ministra M. Błaszczaka, co znacznie podniosło rangę uroczystości. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele MON,  brat i członkowie rodziny ppłk Pisarka, władze lokalne miasta i powiatu, kurator wojewódzka oświaty, delegacje WKSL oraz SLP i Fundacji Historycznej Lotnictwa. 
Uroczystą mszę celebrował biskup Praski Romuald Kamiński w towarzystwie prałata Stanisława Popisa. W homilii nawiązał do wybitnych zasług wojennych M. Pisarka syna ziemi Radzymińskiej i branie go za przykład w walce o dobro kraju.
Po mszy minister Błaszczak udekorował sztandar szkoły medalem, i przekazał p, dyrektor Elżbiecie Jeleń dekret o nadaniu medalu. Wygłosił też podziękowanie za propatriotyczną działalność szkoły. 
Następnie biskup, minister, członkowie rodziny patrona i kierownictwo szkoły dokonali  poświecenia tablicy a odsłonił ją brat M. Pisarka. Uroczystości towarzyszył ceremoniał wojskowy. Uczniowie szkoły natomiast zapewnili oprawę muzyczna wykonując hymn państwowy, hymn szkoły i kilka pieśni patriotycznych.
Po uroczystości  rodzina patrona i delegacje seniorów spotkały się w szkole przy skromnym bufecie .