Aktualności

Rocznica urodzin Stanisława Latwisa.

Zgodnie z  tradycja w dn 19 czerwca delegacje klubów seniorów lotnictwa spotkały się przy grobowcu Stanisława Latwisa współautora Marsza Lotników. W tym roku to już 15 rocznica gdy staraniem naszego Klubu grobowiec jego został  odnowiony  i stał się ważnym grobem lotniczym odwiedzanym przez odwiedzających Cmentarz Powązkowski..
Lesław Karst prezes WKSL powitał kolegów z bratnich stowarzyszeń, którzy przebyli w gali mundurowej   i podziękował za podtrzymywanie tradycji upamiętniania   Latwisa i .przypomniał  jego rolę  jako symboliczną postać dla polskiego lotnictwa. Delegacje Klubów złożyły kwiaty i pozowały do wspólnego zdjęcia.
Następnie uczestnicy spotkania udali się pod pomnik Chwała Lotnikom Polskim i tam również złożono kwiaty i symboliczny znicz od lotników.

Zdjęcia

 

--
Lesław Karst
601284304