Aktualności

INFORMACJA ZARZĄDU

Zapraszamy na zebranie ogólne WKSL w dniu 7.czerwca 2022 r o godz. 16:00 w klubie Aviator 1 Bazy .

Tematem  prelekcji będzie postać płk pil Wacława Makowskiego byłego dyrektora PLL LOT  przed II wojna światową, pierwszego d-cy dywizjonów bombowych w Anglii, eksperta ONZ i ICAO  po wojnie. Klub nasz wystąpił o nadanie jego imienia rondu na skrzyżowaniu ul Żwirki i Wigury z Hynka i Sasanki. Prelekcje wygłosi Pan Leszek Jonkajtys, związany z PLL LOT , który opracowywał jego biografię.

Ponadto poinformujemy o ostatnich wydarzeniach i planach na czerwiec i okres wakacji.

 

Informujcie kolegów nie posiadających Internetu.

 

Lesław Karst