Aktualności

Zmarł Bohdan Jancelewicz

JANCELEWICZ BOHDAN urodził się 02.11.1932 w Augustowie.

Okres wojny spędził na Syberii w północnym Kazachstanie, wywieziony z matką i siostrą w kwietniu 1940 r. Po powrocie do Polski w ramach repatriacji we wrześniu  1945 r. zamieszkał w Wejherowie  gdzie ukończył szkołę średnią w 1951 r. Studia  wyższe ukończył na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej.  Pracę zawodową rozpoczął  w WSK Okęcie w Ośrodku Konstrukcji Lotniczych zajmując  stanowiska  konstruktora, kierownika sekcji obliczeniowej, pełnomocnika ds. prób wytrzymałościowych  i w locie.  Następnie w r 1960  zatrudniony został na Wydziale Lotniczym Politechniki w Katedrze Budowy Samolotów jako asystent, a po obronie doktoratu jako adiunkt. Po postępowaniu kwalifikacyjnym  powołany został na stanowisko docenta. Wypromował 110 absolwentów Wydziału i 2 doktorów.. Kierował Zakładem Samolotów i Śmigłowców przez 12 lat. Zajmował stanowisko  Dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej i Hydro aerodynamiki  i prodziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa przez 8 lat. Opracował i wydał wiele publikacji i recenzji technicznych.  Równocześnie był czynnym pilotem i instruktorem szybowcowym i samolotowym Aeroklubu Warszawskiego. Wyszkolił ok. 50 pilotów i posiada nalot ok. 1200 godz. Zajmował tez stanowisko Prezesa Aeroklubu Warszawskiego  w czasie jego lokalizacji na Gocławiu. Był też wiceprezesem Zarządu Głównego Aeroklubu. Jako przedstawiciel Polski zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Szybowcowej Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI), skąd otrzymał Honorowy Dyplom Paula Tissadiera. Uczestniczył 10 krotnie w Samolotowych i szybowcowych Mistrzostwach Świata jako członek ekipy i jej kierownik.   Był ekspertem w sprawach bezpieczeństwa  w lotnictwie., członkiem państwowej i Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. przez 15 lat. uczestniczył w badaniu ok. 50 wypadków lotniczych. Był autorem wielu  ekspertyz technicznych dla potrzeb sądów. We współpracy międzynarodowej kierował dwoma projektami w ramach Programu Tempus. Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Twórców Aeronautyki  i prezesem przez 12 lat. oraz autorem inicjatywy powstania na Politechnice Warszawskiej kierunku kształcenia Lotnictwo i Kosmonautyka. Opracował program studiów magisterskich dla absolwentów Wyższej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i prowadził kurs dla 40 absolwentów. Był tez sekretarzem naukowym i współautorem ok. 40 konferencji i seminariów naukowych na które przygotowywał programy i prezentacje oraz je prowadził.

Od wielu lat był członkiem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i był wiceprezesem przez kilka  kadencji. Szczególnym  jego dokonaniem było przygotowanie i redagowanie serii książek „Ludzie lotnictwa” o wybitnych naukowcach, konstruktorach i menagerach lotniczych  jak np. Jan Oderfeld, Franciszek Misztal, Tadeusz Rejniak i inni.       

Był też uczynnym kolegą chętnym do pomocy i rozwiązywania trudnych spraw. Cechowała go wysoka odpowiedzialność. Zawsze można było na niego liczyć. Był działaczem społecznym w  upamiętnianiu  ludzi i zdarzeń ważnych dla historii polskiego lotnictwa.

Dziękujemy mu za jego zaangażowanie i wkład pracy w ugruntowanie pozycji Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa      

Doc. dr inż.  Bohdan Jancelewicz był wybitnym konstruktorem, naukowcem, wychowawcą akademickim, pilotem sportowym, działaczem i menagerem lotniczym. Godnie  reprezentował Polskę w międzynarodowych organizacjach lotniczych i na mistrzostwach Świata. Wybitnym ekspertem ds. bezpieczeństwa i publicystą. 

 

--

Lesław Karst
601284304