Pamięci płk. pilota Mariana Pisarka

W dniu 29 października w Kolegiacie Radzymińskiej odbyła się uroczystość poświęcona pamięci płk. pilota Mariana Pisarka oraz polskich pilotów biorących udział w bitwie o Anglię w 1940 r. Na uroczystość został zaproszony Poczet Sztandarowy WKSL w osobach Panów Sławomira Michalskiego, Jacka Kucharskiego i Janusza Wałkuskiego. Program uroczystości przewidywał zbiórkę Pocztów Sztandarowych, Mszę Św. w intencji   poległych pilotów w bitwie o Anglię w 1940r.odprawioną w Kolegiacie Radzymińskiej i  Apel Poległych. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radzyminie i Radzymińska Orkiestra Dęta zaprezentowały program artystyczny. Zaproszenie wystosowali : Burmistrz Radzymina Pan Zbigniew Piotrowski, Dyrektorka Szkiły Podstawowej  Pani Elżbieta Jeleń, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Szkoły nr 1 im. płk Mariana Pisarka w Radzyminie. Po uroczystości delegacja WKSL została podjęta  przez Pana Burmistrza Zbigniewa Pitrowskiego lampką szampana. Pan Burmistrz podziękował przybyłym za  udział Pocztu Sztandarowego i delegacji WKSL  w uroczystości. W czasie tego spotkania przedstawiono nam młodszego brata płk Pisarka- Aleksandra. Wspomnieniom nie było końca i postanowiono nawiązać bliższy kontakt.  

( tekst-Jacka Kucharskiego)