Aktualności

Zmarł Lesław Karst

Szanowni Państwo!
Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że 5 listopada zmarł Pan Lesław Karst, inżynier i manager lotniczy, kustosz tradycji polskiego agrolotnictwa, współtwórca ekspozycji agrolotniczych w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie k. Poznania,  Prezes Honorowy Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Uroczystości pożegnalne odbędą się w dniu 14 listopada 2023, rozpoczną się o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele rzymskokatolickim p/w Św Hieronima przy ul. Rumiankowej 2/4, w Starej Miłośnie k. Warszawy (nie mam informacji o cmentarzu).
Z poważaniem,
Miłosz Rusiecki

 

 

Spotkanie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 5 XI g. 12:00

Szanowni Państwo!
Zapraszam serdecznie na uroczystość historyczno-patriotyczną wszystkie Stowarzyszenia Lotnicze i inne Stowarzyszenia i Organizacje, wszystkich sympatyków lotnictwa oraz mieszkańców Warszawy i regionu 5 listopada 2023 r. o godzinie 12.00 na Cmentarz Wojskowy, na Powązkach w Warszawie, w 105-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 105-lecie powstania Lotnictwa Polskiego, 120-lecie powstania lotnictwa światowego i 83-lecie Bitwy o Anglię, przy Pomniku „Chwała Lotnikom Polskim” poświęconym wszystkim Lotnikom Polskim wojskowym i cywilnym. Pragniemy z tego miejsca oddać hołd wszystkim Lotnikom Polskim, którzy od dnia jego powstania do dnia dzisiejszego rozsławiali i rozsławiają Skrzydła Polskie w przestworzach całego świata, niosąc dumę, szacunek i uznanie Rzeczpospolitej Polskiej i Polskim Lotnikom. Polscy lotnicy 5 listopada 1918 r. por. pil. Stefan Bastyr i por. obserwator Janusz Debreaurain, wykonali swój pierwszy lot bojowy w obronie Lwowa, w wojnie polsko – ukraińskiej i od tego dnia rozpoczyna się historia Lotnictwa Polskiego.
Przebieg uroczystości:
- wprowadzenie Sztandarów;
- odegranie Hymnu Państwowego;
- powitanie przez prowadzącego, wiceprezesa OW-MSSLWRP, uczestników uroczystości;
- wystąpienie prezesa OW-MSSLWRP;
- przedstawienie przez wiceprezesa OW-MSSLWRP, krótkiej historii powstania Lotnictwa Polskiego;
- odegranie "Śpij Kolego";
- wystąpienia zaproszonych gości (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym uroczystość, czas wystąpienia 5 minut);
- krótka modlitwa przez księdza;
- przy dzwiękach werbli składanie przy Pomniku "Chwała Lotnikom Polskim" wieńców, wiązanek kwiatów i zapalanie zniczy;
- odegranie "Marsza Lotników";
- podziękowanie przez prowadzącego uroczystość Pocztom Sztandarowym i uczestnikom uroczystości;
- odprowadzenie Sztandarów.
Pozdrawiam serdecznie Henryk Czyżyk
 
 

GLASÓWKA 16.09.

Szanowne Panie, szanowni Panowie,

W imieniu Pana Doktora Andrzeja Glassa serdecznie zapraszam na kolejne, po wakacyjnej przerwie, spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej na Politechnice Warszawskiej.

Odbędzie się ono w sobotę 16 września 2023 r. o godz. 10.15, w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24.

 

Temat: Replika szybowca Wrona

 
 

Spotkanie poprowadzi: pan Jerzy Gruchalski, budowniczy replik przedwojennych polskich szybowców i motoszybowców.

Pozdrawiam,
Paweł Ruchała
Wstawił Roman Woźniak

Zebranie zarządu 20.06.2023 r. godz. 11:00

W imieniu prezesa zapraszam na zebranie zarządu w dniu 20.06. o godz 11:00 .

Na zebraniu planowane jest zatwierdzenie zmian do deklaracji członkowskiej (RODO), przyjęcie 2 nowych członków, Ryszarda Filipowskiego i Piotra Wolańskiego oraz inne sprawy bieżące. 
 
Poniżej tekst oświadczenia o Rodo , który jest planowany do dodania na koniec deklaracji. .Ponadto z druku deklaracji na 1 stronie uaktualnione będą adres Klubu,,na  2 stronie zlikwidowana rubryka  dotycząca działalności kombatanckiej  a przy odznaczeniach duża lista odznaczeń bojowych. W ten sposób powstanie miejsce na wpis o Rodo.
 
W załączeniu propozycja tych zmian na końcu 2 strony 

 

--
Lesław Karst
601284304
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i
przetwarzania danych osobowych, czyli RODO w związku z przekazaniem danych w deklaracji
członkowskiej. Dane wpisane w deklaracji będą przetwarzane dla potrzeb wewnętrznych w
Warszawskim Klubie Seniorów Lotnictwa. w celach administracyjnych i realizacji celów statutowych
Klubu. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
 
Podpis czytelny …………………………………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------