Marsz Lotników

Nadanie sztandaru WKSL

Relacja wygłoszona na Ogólnym Zebraniu Członków WKSL w dniu 6 grudnia 2007. 

Sztandar dla Warszawskich Seniorów Lotnictwa

Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa to jedno z najstarszych stowarzyszeń  lotniczych w kraju, o bogatej historii i niezmiennie aktywnej działalności. Powstał w 1939 roku,  z dwudziestoletnią przerwą na lata okupacji hitlerowskiej i zmienione po wojnie zasady funkcjonowania organizacji społecznych. Zbliża się więc do 70. rocznicy swego istnienia. Odrodzenie nastąpiło w 1956 roku pod nazwą Komisji Historycznej Aeroklubu, aby natychmiast powrócić do właściwej nazwy i od 1957 roku  działać znów jako Klub Seniorów Lotnictwa. Minęło właśnie 50 lat od tej daty. Przymiotnik „warszawski” Klub otrzymał w

Czytaj więcej: Nadanie sztandaru WKSL