Zmarł Bogdan Stachuła

Dnia 20 listopada 2018 roku odszedł od nas w wieku 93 lat Bogdan Stachuła - pogrzeb we wtorek 27.11. na Bródnie o godzinie 14:00 - drewniany kościół od ul św. Wincentego. Po czym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego.

Bogdan Stachuła był pracownikiem PLL LOT i IKCSP. Był wykładowcą przyrządów pokładowych na kursach: - pilotów, mechaników pokładowych i mechaników naziemnych.

Pamiętam napisał książki Przyrządy pokładowe samolotu Ił-18 i Przyrządy pokładowe s-tu An-24.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako dobry i niezwykle mądry człowiek, oddany swojej pracy pasjonat lotnictwa.

 

 

Zmarł Jerzy Wojtkowiak

Pogrzeb Jerzego Wojtkowiaka odbędzie się w piątek 19 października o godz. 15:15 na cmentarzu Północnym w miejscowym kościele. (Wólka Węglowa)

Jerzy WojtkowiakŻyciorys

 Urodził się w 1934 roku. Liceum Ogólnokształcące im Piotra Skargi w Szamotułach ukończył w 1951 r. Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Lotniczym w latach 1951 ÷1957. Uzyskał tytuł magistra inżyniera silników lotniczych. Od 1957 do 1960 pracuje w Instytucie Lotnictwa na Okęciu w Warszawie. Od 1960 do 1961 pracuje jako konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Budowlanych. W 1961 roku podejmuje pracę jako rzeczoznawca w Polimexie. Jako oficer rezerwy zostaje powołany na stanowisko kontrolera w Lotniczych Zakładach Remontowych Nr.4 w Warszawie. Po dwóch latach służby powraca do Polimexu, skąd w 1967 roku wyjeżdża jako przedstawiciel Techniczno-Handlowy do Pakistanu w Konsulacie RP w Karachi. Będąc tam na placówce w 1970 roku, po reorganizacji Central Handlu Zagranicznego zostaje przeniesiony do nowo utworzonego Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego BUMAR. Po powrocie z Pakistanu prowadzi kooperację przemysłową ze Stanami Zjednoczonymi oraz studiuje na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS. Na przełomie lat 70 i 80 oraz lat 80/90 pracuje jako przedstawiciel Bumaru w Egipcie. Po powrocie pracuje w Przemysłowym Centrum Optyki, gdzie prowadzi współpracę zagraniczną z Indiami i Izraelem. Od 1996 roku jest Radcą Handlowym RP w Tel Awiwie. Z placówki powraca do PCO, skąd w 2003 odchodzi na emeryturę. Zachęcony przez kolegów wstępuje do WKSL Warszawa.

 Legitymacja nr. 896. Wielokrotnie brał udział w pocztach sztandarowych WKSL.

 Był sekretarzem Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu RP.

 

Zmarł Wojciech Knyż

W dniu 5 września 2018 r. w wieku 74 lat zmarł pilot Wojciech Knyż. Wyszkolił się i latał na warszawskim lotnisku Gocław jako wyczynowy pilot szybowcowy i samolotowy w wielu zawodach lotniczych. Zdobył Złotą odznakę szybowcową z trzema diamentami jako 194 pilot w historii polskiego szybownictwa i 700-ny pilot na świecie.

Został odznaczony tytułem Mistrza Sportu. Następnie zaczął pracować jako pilot samolotowy i śmigłowcowy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Wykonał wiele lotów ratowniczych w ekstremalnych warunkach pogodowych i terenowych, opisywanych nawet z podziwem dla Jego kunsztu pilotażu w prasie codziennej. W późniejszym czasie pracował jako pilot komunikacyjny w PLL „LOT” i pilot inspektor w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Pogrzeb Ś/P Wojciecha Knyża odbędzie się w czwartek 13 września o godz. 11.00 w Kościele Rzymskokatolickim Pw. Świętego Jakuba Apostoła na ulicy Mehoffera 4, Warszawa Tarchomin. Po niej nastąpi ceremonia pogrzebowa na cmentarzu na tejże ulicy (odległość około 2 km).

 

 

Wspomnienie o Jerzym Jędrzejewskim

Jerzy Jędrzejewski - Urodził się 11 kwietnia 1931 r. w Kruszwicy. W 1936 r. rodzice przenieśli się do Inowrocławia, w którym w 1937 r. zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej. Nie bez znaczenia dla przyszłych losów było zamieszkanie w pobliżu lotniska. Podczas okupacji został wysiedlony z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie wrócił do Inowrocławia i rozpoczął naukę w gimnazjum.

W 1947 r., zaraz po ukończeniu 16 lat, rozpoczął szkolenie szybowcowe do kategorii A i B. Dalsze szkolenie odbywał w Tęgoborzu i Jeżowie. Latem 1950 r. uzyskał Srebrną Odznakę Szybowcową Nr 356. Jesienią tegoż roku odbył podstawowe szkolenie samolotowe w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we Wrocławiu. Kiedy w 1951 r. zdał maturę miał już za sobą egzamin na instruktora szybowcowego i był czynnym pilotem samolotowym.

W latach 1951–1957 studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej łączył z uprawianiem szybownictwa (Złota Odznaka Szybowcowa Nr 166), spadochroniarstwa i sportu samolotowego oraz uzupełniał

Czytaj więcej: Wspomnienie o Jerzym Jędrzejewskim

ZMARŁ JULIAN KRUK

Informujemy ze smutkiem, że w dn. 19.04.2018 r w wieku 86 lat zmarł  inż. Julian Kruk- członek WKSL leg nr 933.

Julian Kruk urodził się w dn. 16.02.1932 r. Całe, swoje dorosłe życie związał ze stroną techniczną lotnictwa. Pracę rozpoczął w WSK Okęcie w r 1953 jako technolog.  Służbę wojskową odbywał w latach 1954-57 w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu jako mechanik samolotów Ił-10 i Mig 15 po czym powrócił do WSK Okęcie. W 1963 r uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Wyższej Szkole Inżynierskiej.  W 1966 r przeszedł do nadzoru lotniczego IKCSP do I okręgu w przy PLL LOT, gdzie wkrótce został jego kierownikiem. Brał udział w szkoleniach technicznych polskich załóg oraz przy odbiorach od producenta nowych samolotów dla PLL LOT z ZSRR jak An-24, Tu-134, Ił -62.

W 1982 przeszedł do Zakładu Usług Agrolotniczych PZL Warszawa Okęcie jako kierownik działu eksploatacji. Brał udział w agrolotniczych kontraktach zagranicznych jako szef techniczny.  W Egipcie i Etiopii oraz innych wyjazdach technicznych do Mali i do zakładów remontowych w ZSRR, czy na Węgry. W związku z redukcją prac agrolotniczych w Polsce w 1989 r ponownie powrócił do I oddziału IKCSP jako jego kierownik. Teraz uczestniczył również w szkoleniach i odbiorach nowych samolotów dla PLL LOT, ale w USA na B-737, B-767, we Francji na ATR 42 i 72, czy Embraera 145.

W okresie pracy w IKCSP był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jak też członkiem GKBWL. Prace w nadzorze ukończył w 2003 r przechodząc na emeryturę. Kolejno już jako emeryt związany był z lotniczym przedsiębiorstwem transportowym EXIN jako specjalista d/s eksploatacji samolotów An-26.

Wszędzie cieszył się autorytetem u przełożonych i pracowników za swoją fachowość i spokojne rozwiązywanie problemów. Powszechnie lubiany za koleżeństwo i chęć pomocy w każdych sytuacjach.

Pogrzeb odbędzie się w dn. 26 kwietnia o godz. 10:00 na Cmentarzu

Południowym (Antoninów).

 

               Cześć jego pamięci.

 

Pogrzeb Tadeusza Studenckiego

23 marca 2018 roku zmarł nagle w wieku 91 lat instruktor pilot PLL LOT Tadeusz Studencki.

 

Pogrzeb odbędzie się na Bródnie w kościele św. Wincentego (drewniany) w poniedziałek 9 kwietnia. Msza święta żałobna zostanie odprawiona tego dnia o godzinie 13.20 po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.