Wspomnienie o Jerzym Jędrzejewskim

Jerzy Jędrzejewski - Urodził się 11 kwietnia 1931 r. w Kruszwicy. W 1936 r. rodzice przenieśli się do Inowrocławia, w którym w 1937 r. zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej. Nie bez znaczenia dla przyszłych losów było zamieszkanie w pobliżu lotniska. Podczas okupacji został wysiedlony z rodziną do Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie wrócił do Inowrocławia i rozpoczął naukę w gimnazjum.

W 1947 r., zaraz po ukończeniu 16 lat, rozpoczął szkolenie szybowcowe do kategorii A i B. Dalsze szkolenie odbywał w Tęgoborzu i Jeżowie. Latem 1950 r. uzyskał Srebrną Odznakę Szybowcową Nr 356. Jesienią tegoż roku odbył podstawowe szkolenie samolotowe w Centrum Wyszkolenia Lotniczego we Wrocławiu. Kiedy w 1951 r. zdał maturę miał już za sobą egzamin na instruktora szybowcowego i był czynnym pilotem samolotowym.

W latach 1951–1957 studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej łączył z uprawianiem szybownictwa (Złota Odznaka Szybowcowa Nr 166), spadochroniarstwa i sportu samolotowego oraz uzupełniał

Czytaj więcej: Wspomnienie o Jerzym Jędrzejewskim

ZMARŁ JULIAN KRUK

Informujemy ze smutkiem, że w dn. 19.04.2018 r w wieku 86 lat zmarł  inż. Julian Kruk- członek WKSL leg nr 933.

Julian Kruk urodził się w dn. 16.02.1932 r. Całe, swoje dorosłe życie związał ze stroną techniczną lotnictwa. Pracę rozpoczął w WSK Okęcie w r 1953 jako technolog.  Służbę wojskową odbywał w latach 1954-57 w Technicznej Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu jako mechanik samolotów Ił-10 i Mig 15 po czym powrócił do WSK Okęcie. W 1963 r uzyskał dyplom inżyniera mechanika na Wyższej Szkole Inżynierskiej.  W 1966 r przeszedł do nadzoru lotniczego IKCSP do I okręgu w przy PLL LOT, gdzie wkrótce został jego kierownikiem. Brał udział w szkoleniach technicznych polskich załóg oraz przy odbiorach od producenta nowych samolotów dla PLL LOT z ZSRR jak An-24, Tu-134, Ił -62.

W 1982 przeszedł do Zakładu Usług Agrolotniczych PZL Warszawa Okęcie jako kierownik działu eksploatacji. Brał udział w agrolotniczych kontraktach zagranicznych jako szef techniczny.  W Egipcie i Etiopii oraz innych wyjazdach technicznych do Mali i do zakładów remontowych w ZSRR, czy na Węgry. W związku z redukcją prac agrolotniczych w Polsce w 1989 r ponownie powrócił do I oddziału IKCSP jako jego kierownik. Teraz uczestniczył również w szkoleniach i odbiorach nowych samolotów dla PLL LOT, ale w USA na B-737, B-767, we Francji na ATR 42 i 72, czy Embraera 145.

W okresie pracy w IKCSP był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych jak też członkiem GKBWL. Prace w nadzorze ukończył w 2003 r przechodząc na emeryturę. Kolejno już jako emeryt związany był z lotniczym przedsiębiorstwem transportowym EXIN jako specjalista d/s eksploatacji samolotów An-26.

Wszędzie cieszył się autorytetem u przełożonych i pracowników za swoją fachowość i spokojne rozwiązywanie problemów. Powszechnie lubiany za koleżeństwo i chęć pomocy w każdych sytuacjach.

Pogrzeb odbędzie się w dn. 26 kwietnia o godz. 10:00 na Cmentarzu

Południowym (Antoninów).

 

               Cześć jego pamięci.

 

Pogrzeb Tadeusza Studenckiego

23 marca 2018 roku zmarł nagle w wieku 91 lat instruktor pilot PLL LOT Tadeusz Studencki.

 

Pogrzeb odbędzie się na Bródnie w kościele św. Wincentego (drewniany) w poniedziałek 9 kwietnia. Msza święta żałobna zostanie odprawiona tego dnia o godzinie 13.20 po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.

 

W dniu 27 stycznia 2017 r. zmarł ś. p. Jerzy Ukleja.

 

Jerzy Ukleja zatrudniony był w PLL LOT S.A. od 1975 r. na stanowisku pilota samolotów: An-24 i Tu-134 a także jako Szef Instruktorów i Pilotów Tu-134, Szef Działu Personelu Latającego Tu-134 i Tu-154, Kierownik Oddziału personelu Latającego PLL LOT S.A. oraz Dyrektora Pionu Lotniczego. Był również Przewodniczącym Zarządu Związku Zawodowego Personelu Latającego PLL LOT S.A.

 Zajmując kierownicze stanowiska potrafił jak mało kto równoważyć ekonomiczny interes firmy z interesem społecznym załogi, dzięki czemu przyczynił się do rozwiązania wielu napięć i konfliktów.

 Jerzy Ukleja otrzymał w czasie zatrudnienia wiele nagród. Posiada Złotą Odznakę z III diamentami Zasłużony Pracownik PLL LOT S.A. oraz Odznakę Błękitnych Skrzydeł, jak również Brązowy Krzyż Zasługi i Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Transportu Lotniczego.

 W 2002 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Zmarł 27 stycznia przeżywszy lat 70.

 Nabożeństwo żałobne odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2017 r. o godz. 11:15 w kościele św. Ignacego na Cmentarzu Komunalnym Północnym (Wólka Węglowa), po którym nastąpi wyprowadzenie na cmentarz miejscowy, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

 Żona, syn, synowa i wnuczka oraz koledzy lotnicy z Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

 

Zmarł Jan Smajdor członek WKSL legitymacja nr. 929

 

Przeżywszy 75 lat zmarł 27 stycznia 2017 r. ś. p. Jan Smajdor

       Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Latał na myśliwskich samolotach naddźwiękowych (Mig-21) i komunikacyjnych (An-24, Tu-134, Ił-62, B-767). W powietrzu spędził ok. 20 tys. godzin. W PLL LOT (1975-2007) pełnił różne funkcje kierownicze i instruktorskie m.in. Szefa pilotów na samolotach IŁ-62, wykładowcy HF i CRM. Współuczestniczył w organizacji pierwszych w historii LOT-u przelotów nad Biegunem Północnym do Anchorage na Alasce. Autor artykułów publikowanych w Biuletynach Bezpieczeństwa dla załóg lotniczych Polskich Linii Lotniczych "LOT" z zakresu SMS, CRM i HF oraz prezentacji multimedialnych na Krajowych Konferencjach Bezpieczeństwa Lotów (2009-2012), w Akademii Obrony Narodowej i Uczelni Łazarskiego.

       Jan Smajdor był również wieloletnim pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Doskonale połączył swoje instruktorskie umiejętności z urzędniczym specyficznym trybem pracy. Przychylny wszystkim lotnikom we wszechświecie.
Niebywale przywiązany, co się w tym świecie nie zdarza lub rzadko, do tradycji lotniczych. Pan Janek był zawsze pomocny, koleżeński, uśmiechnięty i aktywny prawie do ostatniego dnia. Strata dla nas wszystkich ogromna.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. o godz. 11:00 w Katedrze Polowej WP na ul Długiej w Warszawie.

Pochowany zostanie na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie na ul. Powązkowskiej. 

Zarząd Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

 

 

 

Zmarła śp Elżbieta Pogorzelska

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo

  Z żalem zawiadamiam, że w dniu 2.12.2016 odeszła od nas nagle i na zawsze

ELŻBIETA POGORZELSKA

b. pilot-instruktor Aeroklubu Warszawskiego, b. dziennikarka tygodnika „Wiraże”,  korespondent zagraniczny agencji informacyjnej i członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Była także szybowniczą, spadochroniarką i pilotką balonową, startowała jako zawodnik-dziennikarz prasy wojskowej w Samolotowych Rajdach Dziennikarzy i Pilotów. Podczas niemal dziesięciu lat pracy instruktorskiej w Aeroklubie wyszkoliła od podstaw kilkudziesięciu pilotów samolotowych, a setki przewinęło się podczas doskonalenia, treningu i kontroli. Wielu jej uczniów trafiło do PLL „LOT” i do lotnictwa gospodarczego, a absolwenci LPW – do lotnictwa wojskowego. Była znana i ceniona w środowisku lotniczym jako oddana swej pracy instruktorka i czołowa publicystka czasopisma „Wiraże” .

Jej bogate doświadczenie pilotażowe i dydaktyczne pozwoliło w pracy reporterskiej oddać wiernie sens lotniczej pasji, prezentując na łamach prasy problematykę polskiego lotnictwa. Za całość lotniczej pracy otrzymała tytuły: „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” i „Zasłużony dla Lotnictwa” - od Wojsk Lotniczych.

W dalszych latach, jako publicysta innych redakcji, podejmowała tematykę społeczną i gospodarczą inicjując wiele akcji wśród czytelników. Dziennikarskiej profesji pozostała wierna do emerytury. Oceną Jej zaangażowania  i efektów działalności były wyróżnienia: tytuł „Zasłużony dla Kultury”, medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i Złoty Krzyż Zasługi.

Żyła 82 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 16 grudnia (piątek) o godz. 12.00 w Brańszczyku w kościele parafialnym, skąd nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Zasłużyła na naszą pamięć.

Kazimierz Pogorzelski