Aktualności

GLASÓWKA 25.06.

Szanowne Panie, szanowni Panowie,

Witam po dwuletniej przerwie i z przyjemnością zawiadamiam, że dzięki inicjatywie kilku osób z kręgu warszawskiego środowiska inżynierów lotniczych udało się zorganizować dwa pierwsze spotkania glassówkowe w 2022 roku. Zatem w imieniu Pana Doktora Andrzeja Glassa serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Miłośników Polskiej Techniki Lotniczej na Politechnice Warszawskiej.

Odbędzie się ono w sobotę 25 czerwca 2022 r. o godz. 10.15, w sali nr A 6 Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa (MEiL), w budynku dawnego Instytutu Aerodynamicznego. Wejście na teren Politechniki od strony ul. Nowowiejskiej 24. Jest to miejsce, w którym odbyło się już kilka glassówek w 2019 i na początku 2020 r.  Być może uda się uzgodnić wyjątkowo otwarcie zwykle zamkniętego w weekendy bezpośredniego wejścia do budynku. W przeciwnym razie trzeba wejść głównym wejściem, następnie korytarzem na I piętrze przejść do właściwego budynku i do sali. W załączeniu schemat dojścia przygotowany przez Kol. Topczewskiego.

Temat: samoloty RWD-16 i RWD-21

Spotkanie poprowadzi: doktor Andrzej Glass

Informacja ogólna (z nowościami):
Spotkania, zwane popularnie "Glassówkami", jak sama nazwa wskazuje, są inicjatywą Pana doktora Andrzeja Glassa. Odbyło się ich już ponad sto pięćdziesiąt, a obecnie wznawiamy je po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej względami medycznymi

Termin to zazwyczaj trzecia sobota miesiąca  (choć mogą być wyjątki),  godzina 10.15. Wstęp jest wolny. Spotkania mają formę otwartego odczytu poświęconego konkretnemu tematowi, po którym jest czas na dyskusję. Długość spotkań nie jest precyzyjnie ustalona, zazwyczaj trwają około dwóch godzin.

 Zapraszamy na kolejne spotkania i zachęcamy do przekazywania tej informacji osobom poważnie zainteresowanym historią polskiego lotnictwa.

Niektóre spotkania są rejestrowane kamerą i za zgodą Prelegentów zamieszczane na Youtube.

Pozdrawiam,

Miłosz Rusiecki

Wstawił na stronę Roman Woźniak