Po wyborach

W dniu dzisiejszym odbyło się  Walne Zebranie Wyborcze poświęcone wyborom Prezesa oraz nowego Zarządu.

W tajnym głosowaniu  Prezesem WKSL  został ponownie wybrany kol. Jerzy Madler - GRATULUJEMY!!!!!!!

W skład Zarządu weszli koledzy: Dubicki Roman Jancelewicz Bohdan, Kamocki Witold, Karst Lesław, Kucharski Jacek, Madler Jerzy,Michalski Sławomir, Nowotnik Małgorzata, Wekker Stefan, Wesołowski Jerzy, Woźniak Roman, Sajnaga Roman.

Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztofik Marian, Kurcyk,Tadeusz, Makles Jacek,Pazio Lidia, Wyrzykowska Krystyna

Sąd Koleżeński: Drenkowski Henryk, Ekner Jerzy, Góra Jerzy, Stojanowicz Jan, Wojtkowiak Jerzy.

Uchwałą Walnego  Zebrania został nadany tytuł Honorowego Członka WKSL zasłużonemu działaczowi  lotnictwa, autorowi wielu publikacji i książek o tematyce lotniczej ,wieloletniemu członkowi WKSL ,pilotowi doświadczalnemu Panu  Ryszardowi Witkowskiemu.

Skrzydlatą Szachownicą  wyróżniono kolegów płk Kazimierza Pogorzelskiego oraz Lecha Bruna Pietrzakowskiego w uznaniu ich dotychczasowej działalności na rzecz WKSL  oraz propagowaniu tradycji  lotnictwa.